Personvernreglene refererer til informasjonen som er samlet inn fra brukeren av nettstedet ved besøk og bruk av selve nettstedet.

§ 1. Administrator av personlig data

 1. Administratoren av personlig data er nettstedet Smalan-norge. Personlig data behandles i samsvar med loven fra 29 August, 1997 – om beskyttelse av personlig data. (Ensartet tekst: Offisiell artikkel 2002 nr. 101, § 926, som endret).
 2. Personlig data leveres frivillig.

§ 2. Datainnsamling

 1. Automatisk innsamlet data: IP-adresse, domenenavn, identifikasjonsdata for nettleseren, type operativsystem og annet av data som automatisk blir overført av nettleseren.
 2. Data som blir innsamlet ved kontakt via kontaktskjemaet: E-mail-adresse, navn, etternavn og telefonnummer.

§ 3. Formålet med datainnsamling

 1. Data blir innsamlet i forbindelse med å levere tjenester, og til markedsføringsformål.
 2. Data som blir innsamlet ved kontakt blir kun brukt til å svare på dine spørsmål.

§ 4. Beskyttelse og sikkerheten av dine data

 1. Smalan-norge forplikter seg til å beskytte dine innsamlede data på serveren i samsvar med gjeldende regelverk og i samsvar med aller høyeste grad av normer innen sikkerhet og databeskyttelse.
 2. Dine data vil ikke bli delt eller solgt til tredjeparter.
 3. Dine kan kun bli gjort tilgjengelige for enheter som er autorisert i henhold til gjeldende lov.
 4. Kommunikasjon mellom din nettleser og vår server er sikret med SSL / TLS-protokollen og gyldige sertifikater kun fra klarerte og godkjente sertifiseringssentere.
 5. Databasen er beskyttet mot adgang fra tredjeparter.

§ 5. Endring av data

 1. I samsvar med personvernloven så har du rett på tilgang til dine data, endre –og slette dem samt rett til å motsette deg i saker som er angitt i den overnevnte loven.
 2. Hvis du mener at dine personlige data bør endres, vennligst oppdater dem og send dem via email til: info@smalan-norge.com.

§ 6. Tekniske problemer og HTTP-informasjonskapsler (cookies)

 1. Dette nettstedet brukker HTTP-informasjonskapsler – nettkapsler.
 2. HTTP-informasjonskapselen brukes til å opprettholde brukerens sesjon for statistiske formål samt formål som er knyttet til forbedring av nettstedet.
 3. HTTP-informasjonskapselen inneholder data som brukes til å identifisere brukeren.
 4. HTTP-informasjonskapselen inneholder ingen personlig data.

§ 7. Endringer i personvernreglene

 1. Vi forbeholder oss retten til å endre disse pesonvernsreglene.
 2. Eventulle endringer vil bli publisert på denne siden.

§ 8. Tilleggsbestemmelser

Innholdet i kommentarene på artikklene som blir publisert på nettstedet stemmer ikke alltid overens med våre meninger. Hver enkelte forfatter er til syvende og sist ansvarlig for deres egne kommentarer som publiseres på nettstedet.

§ 9. Kontakt

Hvis du har spørsmål angående disse personvernsreglene eller om beskyttelsen av dine personlige data, da kan du kontakte oss på e-mail: info@smalan-norge.com.